Свободни работни места в Добрич на 12 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 12 април

ДБТ - Добрич
Младсжки работник, Образование - Висше, Език - Английски  1

Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки),Образование - Висше  2

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)  1

Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  5

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3

Социален работник,Образование - Висше / Социална работа и консултиране (Социални дейности,социална педагогика,психология,педагогика)  1

Общ работник, Образование - Начално,Основно  4

Транжор, Образование - Начално,Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно  3

Общ работник, Образование - Основно  48

Работник, поддръжка на пътища,Образование - Основно  5

Общ работник, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  23

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  35

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Основно  4

Готвач, Образование - Основно  8

Мияч, съдове (ръчно),Образование - Основно  5

Бояджия, превозни средства,Образование - Основно  1

Социален асистент,Образование - Основно  1

Продавач-консултант, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Основно  10

Гладач, Образование - Основно  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1

Сервитьор, Образование - Основно  15

Работник, озеленяване, Образование - Основно  2

Портиер,Образование - Основно  2

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно  10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  3

Гладач, Образование - Основно  1

Помощник-готвач, Образование - Основно  2

Готвач,Образование - Основно  3

Камериер/камериерка, Образование - Основно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1

Сервитьор, Образование - Основно  1

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)  1

Помощник-готвач,Образование - Основно (помощник-готвач)  1

Общ работник, Образование - Основно,Начално  1

Колач, животни,Образование - Основно,Начално  1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално  4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Основно,Начално  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  14

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  2

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно  10

Общ работник, Образование - Основно,Средно  5

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно  2

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно  8

Производител, обувки (ръчно),Образование - Основно,Средно  3

Помощник-готвач,Образование - Основно,Средно  4

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно  2

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно  2

Шлосер,Образование - Основно,Средно  2

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  10

Общ работник, Образование - Основно,Средно  10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Барман,Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английск  5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3

Сервитьор,Образование - Средно  10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Средно  5

Помощник-готвач, Образование - Средно  8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  1

Администратор, хотел,Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  18

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно  2

Майстор-готвач, Образование - Средно  1

Готвач,Образование - Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  6

Санитар, Образование - Средно  2

Шофьор, линейка, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  4

Сервитьор, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  2

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски  4

Готвач, Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  4

Камериер/камериерка, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  5

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  2

Касиер, Образование - Средно  20

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Готвач, Образование - Средно  5

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1

Продавач-консултант,Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  12

Камериер/камериерка, Образование - Средно  5

Стругар, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно  4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  5

Барман,Образование - Средно  1

Сараф, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  3

Домашна помощница, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  3

Сервитьор, Образование - Средно  5

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски4

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  2

Готвач, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  10

Пиколо,Образование - Средно  7

Месач, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  62

Сладкар, Образование - Средно  3

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно  1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  1

Пекар,Образование - Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Дърводелец,Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Помощник-готвач, Образование - Средно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  10

Мениджър, туризъм, Образование - Средно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  1

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  3

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Помощник-готвач,Образование - Средно  5

Барман, Образование - Средно  9

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Сервитьор,Образование - Средно  7

Сладкар,Образование - Средно  1

Монтажник, дограма, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  19

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски2

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Руски2

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски  10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)  2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)  1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)  1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)  1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)  2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)  1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация  4

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)  1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги  2

Администратор, хотел, Образование - Средно, Висше, Език - Немски, Английски  2

Организатор, работа с клиенти,Образование - Средно,Висше, Език - Немски5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж  1

Заварчик, Образование - Средно,Основно  1

Заварчик, Образование - Средно,Основно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  6

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно, Език - Английски, Немски  4

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Запойчик, Образование - Средно,Основно  1

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Средно,Основно  3

Стругар, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  2

Гладач, Образование - Средно,Основно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  3

Шивач, Образование - Средно,Основно  4

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3

Пакетировач, Образование - Средно,Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно  10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно  15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски  5

ГотвачСредно,Професионален колежАнглийски, Руски5

Филиал Балчик

Крояч, текстил, Образование - Основно  5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно  5

Портиер, Образование - Основно,Средно  1

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Склададжия, Образование - Средно  2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  3

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно  1