Кметът на Ген. Тошево Валентин Димитров стана част от управителния съвет на проект “Красива България”

Проектът е стартирал през 1998 година и за периода Община Генерал Тошево е реализирала договори за финансиране, надхвърлящи един милион лева

Кметът на Ген. Тошево Валентин Димитров стана част от управителния съвет на проект “Красива България”

Валентин Димитров, заедно с кмета на Община Мирково Цветанка Йотина са определени за представители на Националното сдружение на общините в Република България в управителния съвет на проект „Красива България“.Съгласно чл. 22 от устава на Националното сдружение двамата кметове са длъжни да отстояват приетата от Сдружението позиция, както и да изготвят доклад за дейността си на всеки шест месеца, който да бъде представен на заседание на управителния съвет.

Основната цел на проект „Красива България“ е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социална инфраструктура в България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

По проекта от Община Генерал Тошево са обновили градския парк, детските градини „Пролет” и „Радост” в града, “Филиповата кръчма” в с. Красен, ОУ “Христо Смирненски”, Ученическото общежитие, Общинската служба „Земеделие“, асансьорa в бившето АПК и други.