Александър Йорданов представя книгата си „Патриотични уроци” в Добрич

Александър Йорданов ще представи своята книга в Регионалната библиотека „Дора Габе”, с участието на кап. I-ви ранг о.з. Васил Данов.

Александър Йорданов представя книгата си „Патриотични уроци” в Добрич

Събитието ще се проведе на 16 април от 18.00 часа в библиотеката, съобщиха от културната институция.


Книгата „Патриотични уроци” на доц. д-р Александър Йорданов съдържа 38 студии и статии за смисъла на родолюбието, написани под формата на уроци за „млади патриоти и демократи”. Авторът е председател на 36-то Народно събрание,  посланик на  България в Полша, Литва, Латвия, Естония и Р Македония, доцент д-р в Института за литература при БАН, член на Управителния съвет и директор на програма „Гражданско общество и демокрация” при Атлантическия съвет на България.  

„Патриотични уроци” – това са пропуснатите от българското образование уроци. Александър Йорданов представя някои от най-важните събития и личности от новата българска история от гледна точка на националнитe интереси. В центъра на авторовото разбиране на историята е съдбата на човека. Оригинален е прочитът на делото на личности като В. Левски, Хр. Ботев, З. Стоянов, Ст. Стамболов, Иван Вазов, Димо Кьорчев, проф. д-р Ив. Шишманов, П. К. Яворов, Димитър Талев, Александър Караманов и др. Приносни са страниците за отражението на Балканската война в литературата, както и наблюденията върху образа на Македония в българската литература, борбата за свобода и независимост на българските горяни и балтийските „горски братя”. Осветляват се малко известни драматични страници от историята и на други народи – трагедията „Катин”, Гладомора в Украйна, „Пражката пролет”, раждането на полската „Солидарност” и др. 

Според автора изчистването на прочита на новата ни история е важно за оцеляването ни като народ, за националното ни самочувствие и европейско настояще.

Книгата е посветена на паметта на двама достойни българи - големия български писател, драматург и публицист Георги Марков и Илия Минев – несломимия борец за свобода и човешки правдини.

Организатори на проявата в града са издателство „Век 21-прес“, Регионална библиотека „Дора Габе” и Съюз „Истина”, със съдействието на Община град Добрич.