Свободни работни места в Добрич на 9 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 9 април

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше     2

Професионален консултант, Образование - Висше (Бакалавър)    1

Ветеринар, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина/Зооинженерство)      1

Инженер, електрически машини и апарати, Образование - Висше / Инженерство-комбинирани програми     1

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Ръководител, набиране на персонал, Образование - Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше / Икономически науки    1

Крояч, обувни изделия, Образование - Начално,Основно    2

Гладач, Образование - Начално,Основно     5

Гладач, ютия, Образование - Начално,Основно      5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1

Портиер, Образование - Основно     1

Шивач, Образование - Основно     5

Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно      2

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Основно (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози))      2

Електромонтьор, Образование - Основно (електромонтьор),Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор)      1

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно     20

Помощник-готвач, Образование - Основно (Пом. готвач),Средно (Пом. готвач)     1

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно     10

Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Начално,Средно     5

Готвач, Образование - Основно,Средно     10

Организатор, производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Рецепционист, хотел, Образование - Средно     10

Контрольор, качество, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно     10

Сервитьор, Образование - Средно     1

Координатор, Образование - Средно     1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     6

Работник, сезонен, Образование - Средно     1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно     1

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно     10

Монтажник, Образование - Средно     2

Отчетник, счетоводство, Образование - Средно (икономист)     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Предимство е ако кандидатът има придобита квалификация за камериер.)     5

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (свидетелство за управление на багер)     1

Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации )      1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник)     1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия      1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач)      5

Технически секретар, Образование - Средно,Висше      1

Пиколо, Образование - Средно,Основно     5

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     1

Барман, Образование - Средно,Основно     10

Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно      8

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Основно      1

Общ работник, Образование - Средно,Основно      2

Филиал Балчик

Склададжия     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2

Крояч, текстил, Образование - Основно      5

Технолог, облекло, Образование - Средно      1

Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно     1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно     4

Филиал Добричка

Работник, отглеждане на култивирани билки, Образование - Основно     3