Инициатива „Почистваме своя свят, за да живеем красиво“ стартира отново в Добрич

Общинската администрация Добрич стартира традиционната инициатива за пролетно почистване на населените места на на 15 април.

Инициатива „Почистваме своя свят, за да живеем красиво“ стартира отново в Добрич

Тази година кампанията ще продължи до 21 април, включително и ще премине под мотото „Почистваме своя свят, за да живеем красиво“.
Община град Добрич приканва гражданите, учебните и здравни заведения, търговски обекти, фирми, производствени предприятия, организации и институции на територията на общината да вземат участие в инициативата, като почистят от трева и отпадъци, прилежащите територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, производствени сгради, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, крайпътни зони и чешми или замърсени територии в околностите на населените места.

Всеки, който желае да заявите участие,може да го направи в стаи № 419 и № 420 в сградата на общината, на тел.: 058/ 604 573, като посочи район на почистване, числеността на вашия екип, телефон и лице за контакт.

Общинска администрация Добрич ще осигури чували и ръкавици за всички регистрирани участници, които ще може да получите всеки работен ден от 15 до 19 април 2019 г. в стая № 419 и № 420 в сградата на общинска администрация. Според спецификата на заявените за почистване райони ще бъде осигурено транспортиране на събраните отпадъци. Ако почистваната територия е в близост до съдове за смет, събраните отпадъци следва да бъдат оставени добре опаковани на площадката до тях.