Инж. Тошко Петков: Община Добричка ще полага грижи за всички свои жители, независимо от етническата им принадлежност

Поздравителен адрес от инж. Тошко Петков, кмет на Община Добричка, по повод Международния ден на ромите.

Инж. Тошко Петков: Община Добричка ще полага грижи за всички свои жители, независимо от етническата им принадлежност

Уважаеми роми от община Добричка,Приемете моите сърдечни поздравления по случай Международния ден на ромите – 8 април. Днешният ден е празник за ромската общност по цял свят – ден на възпоменание и съпричастност, ден на надежда и желание за еднакъв шанс за всички да учат, да работят, да живеят и да се развиват като почтени и достойни личности.

Община Добричка, в рамките на своите правомощия, ще продължи да полага грижи за всички свои жители, независимо от етническата им принадлежност.

Пожелавам на всички Вас мотивация за учене и работа, за да продължим да живеем в добронамерена среда на взаимно уважение, зачитане правата и различията на всеки гражданин. Нека да си пожелаем да има работа за всички, да бъдем отговорни родители и граждани, за да растат здрави и спокойни децата ни и да имат по-добри възможности за развитие.

Уважаеми роми, днес почитаме Вашата култура, музика, обичаи и традиции, Вашето отношение към живота, без което ежедневието щеше да е по-скучно и по-сиво. Празнувайте и се веселете така, както само Вие можете!

Пожелавам на всички здраве, сполука и много радост в семействата Ви.

Честит празник!

                                      С уважение,

инж. Тошко Петков

Кмет на Община Добричка