Свободни работни места в Добрич на 8 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 8 април

ДБТ - ДобричРаботник, сезонен  10

Мияч, съдове (ръчно), Без образование  2

Общ работник  Без образование,Основно  1

Икономист, Образование - Висше (икономически специалности)  9

Социален работникВисше (социални дейности, специална педагогика и др.)  1

Ветеринар, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Медицинска сестра,Образование - Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер)  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1

Експерт, Образование - Висше / Инженерство-комбинирани програми („Водоснабдяване и канализация“ или „Хидротехническо строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“ )  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  4

Лекар, Висше / Медицина  1

Главен счетоводител, бюджетен,Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (СК, Финанси, индустриалин мениджмънт )  1

Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство и контрол)  1

Стрелочник, Образование - Висше / Транспортни  услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни  услуги (Техник по железопътна техника)  1

Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост, Образование - Висше / Хранителни технологии (технолог, месо и мляко), Език - Английски  1

Шивач, Образование - Начално  5

Перач (ръчно), Образование - Начално  5

Общ работник, Образование - Начално  3

Общ работник,Образование - Начално  2

Общ работник,Образование - Основно  4

Работник, сезонен, Образование - Основно  12

Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  4

Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Основно  7

Сервитьор, Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  6

Барман, Образование - Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно  7

Работник, производство на млечни продукти, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  4

Дробоструйчик, Образование - Основно  1

Животновъд, Образование - Основно  1

Шивач, Образование - Основно  5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5

Монтажник, метални конструкции, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно  15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  2

Помощник-готвач, Образование - Основно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  3

Общ работник, Образование - Основно  1

Монтажник, Образование - Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно  6

Сервитьор, Образование - Основно  5

Шивач, обувки, Образование - Основно  3

Работник, сезонен, Образование - Основно9

Шивач, Образование - Основно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Работник, подови облицовки и настилки, Образование - Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  4

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно (водопроводчик)  4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно (водопроводчик),Средно (водопроводчик)  1

Гладач, Образование - Основно (гладач)  5

Гладач, Образование - Основно (гладач)  3

Гладач, Образование - Основно (гладач)  1

Готвач, Образование - Основно (готвач)  5

Дърводелец, мебелист, Образование - Основно (дърводелец)  1

Животновъд, Образование - Основно (животновъд)  1

Заварчик, Образование - Основно (заварчик)  1

Камериер/камериерка, Образование - Основно (камериер/ка)  5

Камериер/камериерка, Образование - Основно (камериер/ка)  2

Камериер/камериерка, Образование - Основно (камериер/ка)  26

Камериер/камериерка, Образование - Основно (камериер/ка)  3

Камериер/камериерка, Образование - Основно (камериер/ка)  1

Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, Образование - Основно (монтажник на мебели)  3

Оксиженист, Образование - Основно (оксиженист)  1

Перач (ръчно), Образование - Основно (перач - гладач)  3

Помощник-готвач, Образование - Основно (пом. готвач)  9

Помощник-готвач, Образование - Основно (пом. готвач)  1

Помощник-готвач, Образование - Основно (пом. готвач)  2

Помощник-готвач, Образование - Основно (пом. готвач, готвач)  2

Работник, кухня, Образование - Основно (работник кухня)  5

Стругар, Образование - Основно (стругар),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар)  2

Тапицер, Образование - Основно (тапицер)  2

Шивач, Образование - Основно (шивач)  10

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно (шивач)  2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Основно (шивач)  6

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно (шивач)  10

Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач, обувки)  10

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно  2

Сътрудник, охрана, Образование - Основно,Средно  1

Сътрудник, охрана, Образование - Основно,Средно  2

Сервитьор, Образование - Основно,Средно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно  2

Пиколо, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  2

Общ работник, оранжерия/парник, Образование - Средно  8

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски  4

Барман, Образование - Средно  2

Месач, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Машинен оператор, Образование - Средно  2

Продавач, павилион, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език -  Английски  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия, Образование - Средно  15

Монтажник, производство на слаботокови предпазители, Образование - Средно  15

Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски3

Помощник-готвач, Образование - Средно  4

Рецепционист, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  6

Продавач-консултант, Образование - Средно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  2

Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  2

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  2

Работник, кухня, Образование - Средно  2

Работник, кухня, Образование - Средно  4

Барман, Образование - Средно  2

Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн, Образование - Средно  2

Мияч, прозорци/витрини, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  3

Обслужващ, магазин, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  2

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно  1

Автомонтьор, Образование - Средно (автомонтьор)  1

Администратор, хотел, Образование - Средно (администратор, Език - Руски, Английски  2

Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)  1

Техник, електрически системи, Образование - Средно (ел. техник - диагростика на автомобили)  1

Електротехник, строителен, Образование - Средно (ел. техник)  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно (камериер/ка)  20

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (камериер/ка)  8

Камериер/камериерка, Образование - Средно (камериер/ка)  3

Камериер/камериерка, Образование - Средно (камериер/ка)  1

Лаборант, Образование - Средно (лаборант)  1

Механик, гараж за транспортни средства, Образование - Средно (механик ДВГ, шофьор кат. Д)  2

Огняр, Образование - Средно (огняр)  1

Помощник-готвач, Образование - Средно (пом. готвач)  7

Помощник-готвач, Образование - Средно (пом. готвач)  2

Спасител, басейн, Образование - Средно (правоспособност за   воден спасител)  1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно (приемчик стоки)  1

Продавач-консултант, Образование - Средно (продавач - консултант)  1

Работник, кухня, Образование - Средно (рабатник кухня)  2

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)  5

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор), Език - Английски, Немски  1

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)  7

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор, барман)  12

Барман, Образование - Средно (сервитьор, барман)  1

Машинен оператор, Образование - Средно (технически специалности)  1

Машинен оператор, изделия от бетон, Образование - Средно (Технически умения)  5

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)  1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно (шивач)  3

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно (шивач)  3

Шлосер, Образование - Средно (шлосер-заварчик)  1

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ)  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник)  1

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика  6

Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Основно  1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор)  1

Кранист (подвижен), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно (провоспособност за автокранист)  1

Монтьор, обувкиСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник)  1

Маневрист, Образование - Средно / Транспортни  услуги  1

Администратор, хотел,Образование - Средно,Висше, Език - Английски  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно  3

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно,Основно  10

Филиал Балчик

Камериер/камериерка, Образование - Начално  1

Личен асистент, Образование - Начално  2

Камериер/камериерка, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  2

Охранител, Образование - Професионална квалификация / Сигурност (Охранител),Основно  1

Склададжия, Образование - Средно  1

Контрольор, качество, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно (Владеене на чужд език говоримо и писмено- руски и английски)1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше, Език - Английски  1

Филиал Добричка

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  2