Изборна секция №1 в Балчик ще бъде преместена в информационен център "Мелницата"

Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през месец май Община Балчик обявява, че изборна секция № 001 ще бъде преместена в "Мелницата".

Изборна секция №1  в Балчик ще бъде преместена в информационен център "Мелницата"

Припомняме, че на последните избори секцията се намираше в Пенсионерския клуб на ул. "Черно море".На предстоящите избори за Европарламент тя ще бъде позиционирана на първия етаж в сградата на Туристически и информационен център "Мелницата" на пл. "Капитан Георги Радков" №1