Свободни работни места в Добрич на 1 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 1 април

ДБТ - ДобричКамериер/камериерка, хотел  3

Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше  2

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)  1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки  3

ГробарНачално, Без образование  1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование  4

Общ работник, Образование - Начално,Основно  5

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  2

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно  5

Шивач, обувки, Образование - Основно  3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  5

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  5

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно  1

Продавач-консултант, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  25

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  40

Готвач, Образование - Основно  8

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)  4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно  3

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно  1

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно  4

Шивач, Образование - Основно,Средно  3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно  3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  4

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  5

Сараф, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  15

Сервитьор, Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  4

Помощник-готвач, Образование - Средно  3

Помощник-готвач,Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  5

Администратор, хотел, Образование - Средно 2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  3

Камериер/камериерка, Образование - Средно  7

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Готвач, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  3 

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  5

Камериер/камериерка, Образование - Средно  8

Камериер/камериерка, Образование - Средно  7

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно  5

Сервитьор, Образование - Средно  10

Сервитьор, Образование - Средно  10

Работник, кухня, Образование - Средно  8

Сервитьор, Образование - Средно  10

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  2

Готвач, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски  3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Склададжия, Образование - Средно  1

Сладкар, Образование - Средно  1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  5

Касиер, Образование - Средно  10

Барман, Образование - Средно  1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  5

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно  1

Дърводелец, Образование - Средно  1

Опаковач, Образование - Средно  2

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно  1

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Механик, земеделски машини, Образование - Средно  1

Сервитьор,Образование - Средно, Език - Руски, Английски  3

Мениджър, туризъм, Език - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  3

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски  6

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно  2

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)  7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство), Език - Английски  4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)  15

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)  1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  8

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше, Език - Немски  5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше  1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше, Език - Немски, Английски  2

Механик, промишлено оборудванеСредно,Висше,Професионален колеж2

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  10

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Общ работник, Образование - Средно,Основно  1

Заварчик, Образование - Средно,Основно  3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно, Език - Английски, Немски  8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  3

Запойчик, Образование - Средно,Основно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  2

Готвач, Образование - Средно,Основно  2

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  3

Пакетировач, Образование - Средно,Основно  2

Помощник-готвач,Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)  1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше  1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно  4

Портиер, Образование - Основно,Средно  1

Шофьор, линейка, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  3

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  17