Закупуват професионално кухненско оборудване за социалния патронаж в Ген. Тошево по проект

Община Генерал Тошево ще реализира проект „Подобряване качеството на услугата „Домашен социален патронаж“, чрез закупуване на оборудване на кухненски блок“

Закупуват професионално кухненско оборудване за социалния патронаж в Ген. Тошево по проект

На 26 март кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров и управителят на Фонд „Социална закрила“ към Миниcтepcтвoтo нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитикa Марина Сарадинова подписаха договор за изпълнение на проект „Подобряване качеството на услугата „Домашен социален патронаж“, чрез закупуване на оборудване на кухненски блок“.
Проектът има за цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария“. По този начин ще се осигури подходящо професионално кухненско оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и разнос на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи.

Общият бюджет на проекта е 29 680 лв., като 26 712 лева е финансиране от Фонд „Социална закрила“, а останалите 2 968 лв. са съфинансиране от Община Генерал Тошево.

Към настоящия момент от услугата „Домашен социален патронаж” се възползват около 260 потребители, а от „Обществена трапезария“ – 120. В най-натоварения период от годината Домашен социален патронаж обслужва 420 потребители – лица над 65 годишна възраст, лица с увреждания и лица без доходи, с ниски доходи и в невъзможност да си осигурят прехраната сами.