Свободни работни места в Добрич на 29 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 29 март

ДБТ - Добрич
Камериер/камериерка, хотел     3

Асистент-продавач, Образование - Висше      1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше     2

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)      1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки     3

Гробар, Образование - Начално,Без образование     1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование     4

Общ работник, Образование - Начално,Основно      5

Общ работник, Образование - Начално,Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно     5

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      2

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно      5

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно     1

Продавач-консултант, Образование - Основно    1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       25

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      40

Готвач, Образование - Основно     8

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)     4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно     1

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      4

Шивач, Образование - Основно,Средно     3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно     2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно     4

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно     5

Сараф, Образование - Средно     15

Сервитьор, Образование - Средно      5

Готвач, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    2

Готвач, Образование - Средно     4

Помощник-готвач, Образование - Средно     3

Помощник-готвач, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно       5

Готвач, Образование - Средно       5

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, Образование - Средно    7

Барман, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно     4

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     8

Камериер/камериерка, Образование - Средно    7

Продавач-консултант, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Сервитьор, Образование - Средно     10

Сервитьор, Образование - Средно      10

Работник, кухня, Образование - Средно      8

Сервитьор, Образование - Средно      10

Сервитьор, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно      2 

Сервитьор, Образование - Средно     3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно     6

Склададжия, Образование - Средно     1

Сладкар, Образование - Средно    1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно     5

Касиер, Образование - Средно      10

Барман, Образование - Средно     1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно    1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     5

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно     1

Дърводелец, Образование - Средно     1

Опаковач, Образование - Средно    2

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно    1

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Механик, земеделски машини, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно    3

Мениджър, туризъм, Образование - Средно    1

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно    3

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно    2

Помощник-готвач, Образование - Средно    5

Барман, Образование - Средно     6

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      2 

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)     7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)    15

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)     1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      4

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      8

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше     1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      2

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно      10

Готвач, Образование - Средно,Основно     4

Общ работник, Образование - Средно,Основно    1

Заварчик, Образование - Средно,Основно     3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Запойчик, Образование - Средно,Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно   2

Готвач, Образование - Средно,Основно    2

Готвач, Образование - Средно,Основно    1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Пакетировач, Образование - Средно,Основно      2

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)      1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше      1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно      4

Портиер, Образование - Основно,Средно      1

Шофьор, линейка, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно3

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално17