Над 40 хил. лв. ще задели Община Добричка за изграждане на улично LED осветление

40 400 лв. ще задели Община Добричка за поетапна подмяна на уличните осветителни тела с LED такива.

Над 40 хил. лв. ще задели Община Добричка за изграждане на улично LED осветление

Тази дейност е предвидена в Общинската програмата за енергийна ефективност през 2019 година. 
Предвидено е още повторно обследване за енергийна ефективност с оценка на спестяванията на училищата в селата Житница, Победа, Стефаново, Стожер и Хитово и кметството в с. Стефаново за 6 000 лв. Такова обследване ще се извърши и на административната сграда на Общината в град Добрич и в кметства, читалища и училища в няколко села на територията й. В съответствие със строителната програма поетапно ще бъдат санирани определените след обследването сгради от общинския фонд. При възникнала необходимост ще бъде доставено и енергоспестяващо оборудване, за него са заделени 35 000 лв. 

В рамките на програмата са предвидени и информационни кампании, конференции, семинари и други срещи относно възможностите за подобряване на енергийната ефективност в община Добричка.  

Снимката е илюстративна.