Само един е кандидатът за директор на Художествената галерия в Добрич

Той е допуснат до следващия етап на конкурса – защита на Концепция за дейността и развитието на галерията и събеседване

Само един е кандидатът за директор на Художествената галерия в Добрич

Недко Василев Недков е единственият кандидат, който е подал документи за длъжността директор на Художествената галерия в Добрич, съобщават от Община Добрич.
Днес комисия, назначена със заповед на кмета, проведе работно заседание за проверка допустимостта на кандидатите. Тя е председателствана от зам.-кмета по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. Комисията реши да допусне кандидата Недко Недков до втория етап на конкурса - защита на Концепция за дейността и развитието на Художествената галерия и събеседване.

Както Добрич онлайн писа, директорският пост се освобождава поради навършване на пенсионна възраст на Евелина Ханджиева.