Свободни работни места в Добрич на 27 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 27 март

ДБТ - Добрич
Младсжки работник, Образование - Висше     1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)     1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки    3

Старши счетоводител, държавен служител, Образование - Висше / Икономически науки     1

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Гробар, Образование - Начално,Без образование      1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование     4

Общ работник, Образование - Начално,Основно     3

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно     5

Гладач, Образование - Основно     1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно     5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно      1

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно      1

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно      1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно       5

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)       2

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)       4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално        3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно      2

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно      2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно       3

Шивач, Образование - Основно,Средно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно      1

Администратор, хотел, Образование - Полувисше      3

Сервитьор, Образование - Средно     2

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, Образование - Средно      8

Сараф, Образование - Средно     15

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно    2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно     6

Сервитьор, Образование - Средно      10

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     5

Готвач, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно    5

Санитар, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно     10

Камериер/камериерка, Образование - Средно    5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     7

Барман, Образование - Средно      2

Началник, склад, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно      4

Сервитьор, Образование - Средно      3

Рецепционист, хотел, Образование - Средно      2

Касиер, Образование - Средно     2

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      2

Работник, кухня, Образование - Средно     8

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно    2

Касиер, Образование - Средно      10

Механик, земеделски машини, Образование - Средно     1

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно      1

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно      1

Барман, Образование - Средно      1

Технически изпълнител, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Опаковач, Образование - Средно      3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     2

Склададжия, Образование - Средно     1

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      2

Заварчик, Образование - Средно (заварчик),Основно (заварчик)      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)      7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     15

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)    2

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)     1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     2

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги     2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      4

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     8

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше    5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше    1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж     2

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно    4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно    2

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно    1

Запойчик, Образование - Средно,Основно     2

Пакетировач, Образование - Средно,Основно     2

Барман, Образование - Средно,Основно      2

Заварчик, Образование - Средно,Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Готвач, Образование - Средно,Основно     2

Готвач, Образование - Средно,Основно     1

Общ работник, Образование - Средно,Основно    1

Пиколо, Образование - Средно,Основно     2

Шивач, Образование - Средно,Основно    5

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)    1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше    1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно     4

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно       3

Филиал Крушари

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап , Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по физика и астрономия)      1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално    20