Новоизбраните съдебни заседатели в Окръжния съд в Добрич преминаха обучение

В Окръжен съд - Добрич се проведе начално обучение за новоизбраните съдебни заседатели, водено от зам.-председателя на институцията и ръководител на Наказателното отделение съдия Петър Монев.

Новоизбраните съдебни заседатели в Окръжния съд в Добрич преминаха обучение

Пред аудиторията беше представена информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебните заседатели и етичните измерения на тяхната дейност. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от наказателното право и наказателния процес. Дадени бяха насоки за организацията на работата им като членове на съдебни състави по наказателни дела на първа инстанция.
В разговор със заседателите лекторът обясни, че те имат еднакви права и задължения със съдиите и че изборът им за участието в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Новоизбраните заседатели поставиха въпроси, свързани с размера на налаганите наказания, ролята на вещите лица в съдебния процес и основанията, въз основа на които може да се направи отвод от разглеждането на дадено дело.

Началното обучение на съдебните заседатели беше организирано съвместно от Окръжен съд - Добрич и Националния институт на правосъдието. Всички участници в него получиха удостоверения. Раздадени бяха и обучителни материали, които заседателите ще могат да ползват в работата си.

Двадесет и пет са новите съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич. Те встъпиха в длъжност в началото на тази година с полагане на клетва и оттогава започна да тече 4-годишният им мандат.