Работилница на малките майстори планира да разкрие читалище „Български искрици 2016”

Общината ще отдаде под наем четири работилници в АЕМО „Старият Добрич”

Работилница на малките майстори планира да разкрие читалище „Български искрици 2016”

Занаятчийска работилница за децата, занимаващи се с изучаване на български народни занаяти, иска да разкрие в АЕМО „Старият Добрич” народно читалище „Български искрици 2016”. На заседание на Общинския съвет на Добрич днес стана ясно, че председателят на читалищното настоятелство Магдалена Петрова е  внесла в Общината искане с желание да им бъде предоставена работилницата „Ретро фото”. В искането се посочва, че АЕМО „Старият Добрич” е най-подходящата среда за развиване на дейности в посока изучаване и съхранение на народните занаяти.

ОбС даде съгласието си да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота, публична общинска собственост ”Ретро-фото”, за занаятчийска работилница на малките майстори за срок от 5 години.

На заседанието беше взето решение да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 5 години за още три работилници в АЕМО „Старият Добрич”. Това са „Златарска работилница”, „Щампаджийница” и ”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали”. Не беше прието предложението за отдаване под наем на „Кожухарска работилница”, тъй като заявилият интерес към нея в предложението си до Общината посочва, че желае да промени предназначението й и тя вече да е за изработване, възстановяване и ремонт на изделия от ковано желязо.