Кина Драгнева: Аз изпълних дълга си, давам път на младите

Директорът благодари на всички, помогнали детска ясла „Пролет” да бъде с такъв приятен, уютен и желан вид

Кина Драгнева: Аз изпълних дълга си, давам път на младите

„Аз изпълних дълга си. Давам път на младите”, заяви на сесия на Общинския съвет в Добрич директорът на детска ясла „Пролет” Кина Драгнева. Тя благодари на редица общински съветници и присъстващи в залата, сред които и родители, че са помогнали детска ясла „Пролет” да бъде с такъв приятен, уютен и желан вид.
Директорът посочи, че в детското заведение има специалисти – от 10 сестри 7 са с бакалавърска и магистърска степен. Драгнева изрази убедеността си, че те могат да ръководят успешно ДЯ „Пролет”.