21 пенсионери работят в сферите образование, здравеопазване и социални дейности на Общината

Поради липса на кандидати, които да не са в непенсионна възраст, се назначавали такива в пенсионна


21 пенсионери работят в сферите образование, здравеопазване и социални дейности на Общината

21 служители в пенсионна възраст работят в общинските структури на образованието, здравеопазването и социалните дейности в Добрич. Това съобщи зам.-кметът д-р Емилия Баева в отговор на поставен въпрос от общинския съветник Младен Матеев за броя на хората в пенсионна възраст, които работят в Общината.

„В самата дирекция „Хуманитарни дейности” няма нито един служител, който да е придобил право на пенсия”, посочи д-р Баева. Тя обясни, че тези 21 служители са във второстепенните разпоредители с бюджета.

По думите й, пенсионирани медицински сестри работят в един здравен кабинет, в Дома за стари хора, в Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания и в няколко детски ясли. „Категорично смея да твърдя, че в дирекция „Хуманитарни дейности”, включително и в подразделенията й – детски заведения и социални услуги, няма нито една длъжност, която да е заета без подбор”, каза д-р Баева. Поради липса на кандидати, които да не са в непенсионна възраст, се назначавали такива в пенсионна, за да не се опорочава дейността на съответната структура.

Зам.-кметът посочи, че така стои въпросът и с детските градини. Има учители с придобито право на пенсия в края на 2018 година, които през 2019 ще бъдат освободени от постовете си след провеждането на подбор. Двама души в пенсионна възраст работеят като огняри. Д-р Баева сподели, че има много сериозен проблем с назначаване на такива служители. От Общината са изпратили запитване до дирекция „Бюро по труда”, откъдето са им отговорили, че няма подобни квалификационни курсове.  „Голяма част от нашите огняри отидоха да работят в дестилерията, където възнагражденията са значително по-високи. Няма как през отоплителния сезон да няма огняри”, каза зам.-кметът. Пенсионери работят и в ансамбли и оркестри, но те не биха съществували без определен музикант.

Д-р Баева съобщи още, че има и двама ръководители, които са добили право на пенсия – директорите на ДЯ „Пролет” и на Художествената галерия. Тя посочи, че директорът на яслата е с предизвестие и предстои обявяването на конкурс за мястото, а за ръководната длъжност в галерията се очаква да бъде определена дата за провеждането на такъв.