ГЕРБ-Добрич с декларация в подкрепа на Кина Драгнева

Общинското и областно ръководства на ГЕРБ-Добрич излезе с декларация в подкрепа на директора на детска ясла „Пролет” Кина Драгнева. В нея се казва:

ГЕРБ-Добрич с декларация в подкрепа на Кина Драгнева

Общинското и областно ръководства на ГЕРБ-Добрич категорично се обявяват в подкрепа на г-жа Кина Драгнева. Не приемаме очернянето, манипулациите и внушенията, недостойните удари, на които бяха подложени през последните седмици в общественото пространство както самата тя, така и членове на нейното семейство.  

Всичко това цели да покаже човека такъв, какъвто не е.

Ние няма да Ви кажем каква не е Кина Драгнева. 

А, само каква е.

Кина Драгнева е човек, когото хиляди семейства в Добрич свързват с Детска ясла №5 „Пролет”. Целият й трудов път е преминал именно в сферата на ясленото дело – от 1978 година до днес. Хиляди деца са израснали под нейните грижи. Детската ясла вече посещават и техните деца. 

Самата тя е Отличник на Министерството на здравеопазването, има удостоверение и приз за най-добър професионалист на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Винаги е била иноватор, по когото останалите са се равнявали. Многократно е отличавана и от Община град Добрич за значителен принос в ясленото дело.

Успехите на колектива на ДЯ „Пролет“, желанието на родителите децата им да посещават точно това детско заведение, са резултат на добрата комуникация между родители, служители и ръководство. Днес детската ясла е с европейска визия. Там децата са на колективно отглеждане, но се чувстват като единствени. Организацията на работа, наложена в годините, прави децата важни, значими. Те са поставени на пиедестал и всичко, което се прави, е с цел те да се чувстват добре и комфортно. А, родителите – спокойни. Това е визитната картичка на детска ясла „Пролет“, която ценят, уважават и препоръчват едни на други родителите в Добрич. А, успехите й са познати в цялата страна. 

Съществена роля това да се случи има директорът на Детска ясла „Пролет“ Кина Драгнева. Неслучайно, едно от важните неща, които родителите ценят и уважават, е това, че тя познава всяко дете по име и всеки ден има информация за състоянието му. Това още веднъж показва, че тя е не само добър администратор, лидер, но и професионалист и човек с голямо сърце.

Работи с екип от професионалисти с квалификационна степан бакалавър и магистър, за чието професионално развитие също е способствала. Така че днес може да заяви, че в екипа на детската ясла има достатъчно и добре подготвени млади специалисти, които да поемат щафетата от нея и достойно да съхранят имиджа на детското заведение и да го изведат до нови висоти.

Не приемаме като мотив за прекратяването на трудовите правоотношения на Кина Драгнева придобиването на  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като тя е изпълнила тези условия на 30.05.2017 г. Но, тогава, същото това ръководство на Община град Добрич не само не прекрати трудовите й правоотношения, но й повери още една детска ясла.  От началото на ноември 2017 година тя бе назначена като директор и на детската ясла на ул. „Екз. Антим“ I, след като тя бе обединена с ДЯ „Пролет“. 

С присъщите си енергичност, себераздаване и любов към работата Кина Драгнева успя в кратки срокове и увличайки екипа на детското заведение да преобрази и детската ясла на  ул. „Екз. Антим“ I. В резултат на силната й мотивация децата вече се обучават и забавляват в освежени и уютни занимални, с осигурени по-добри условия за тяхното развитие. Резултат, постигнат със силната мотивация на директора и огромната подкрепа на много дарители. Днес материалната база няма и следа от окаяното състояние, в което бе при постъпването й като директор. 

През всички тези години Кина Драгнева е била активен общественик и пример за подражание. Трети мандат е общински съветник. През последните 12 години с доброто си име в обществото тя допринася и за утвърждаването на ПП ГЕРБ в Добрич и областта, за което ние й благодарим. 

Ние сме за това да се дава път на младите специалисти, стига пенсионирането на доказали се ръководители да не оставя усещане, че е свързано с политическа принадлежност и предстоящи местни избори.