Общинският съвет на Добрич решава за отдаване под наем на работилници в АЕМО „Старият Добрич”

Редовно заседание на Общинския съвет на Добрич ще се проведе утре.

Общинският съвет на Добрич решава за отдаване под наем на работилници в АЕМО „Старият Добрич”

В дневния ред са включени предложения за отдаване под наем на няколко работилници в АЕМО „Старият Добрич”. Това са „Златарска работилница”,  „Кожухарска работилница” „Щампаджийница” „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” и „Ретро-фото”.

Ще бъдат предложени изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Кметът Йордан Йорданов ще внесе бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

В рамките на заседанието на ОбС ще бъдат отчетени програмите за развитие на туризма и за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината. Ще бъдат предложени програми за настоящата 2019 година.

На вниманието на общинските съветници на Добрич ще бъде предложение за приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование”.