Свободни работни места в Добрич на 25 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 25 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)        1

Старши счетоводител, държавен служител, Образование - Висше / Икономически науки       1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки      3

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Гробар, Образование - Начално,Без образование      1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование     4

Гладач, Образование - Начално,Основно      5

Общ работник, Образование - Начално,Основно      3

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно     5

Гладач, Образование - Основно      1

Получател, товари, Образование - Основно        2

Шивач, обувки, Образование - Основно3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно      1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно      1

Шивач, Образование - Основно      4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно      1

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)     4

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно     8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално     3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално      1

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно       2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно    2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно      2

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3

Администратор, хотел, Образование - Полувисше    3

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно    5

Сервитьор, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    2

Сервитьор, Образование - Средно    10

Сервитьор, Образование - Средно     2

Началник, склад, Образование - Средно     2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно    1

Готвач, Образование - Средно    4

Сервитьор, Образование - Средно    10

Опаковач, Образование - Средно    3

Сервитьор, Образование - Средно      3

Санитар, Образование - Средно      1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно     8

Барман, Образование - Средно     2

Продавач-консултант, Образование - Средно    2

Сервитьор, Образование - Средно    2

Работник, кухня, Образование - Средно    8

Технически изпълнител, Образование - Средно    1

Барман, Образование - Средно    1

Касиер, Образование - Средно    1

Сараф, Образование - Средно     15

Обслужващ, магазин, Образование - Средно    3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    2

Сервитьор, Образование - Средно    5

Камериер/камериерка, Образование - Средно    7

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)    2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)     7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)    4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     15

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)     2

Огняр, Образование - Средно (Огняр)     1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)    1

Помощник-възпитател, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане    1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги     2

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     8

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг    4

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше    1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж     2

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно    4

Общ работник, Образование - Средно,Основно    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Готвач, Образование - Средно,Основно     1

Шивач, Образование - Средно,Основно     5

Готвач, Образование - Средно,Основно     2

Заварчик, Образование - Средно,Основно      3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3

Запойчик, Образование - Средно,Основно     2

Шивач, Образование - Средно,Основно     1

Работник, озеленяване, Образование - Средно,Основно     26

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)     1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше      1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно    4

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     3

Филиал Крушари

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по физика и астрономия)        1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално      21