Библиотеката в Добрич се включва в Европейската кампания Цифрова седмица

Регионална библиотека „Дора Габе” се включва в Европейската кампания ALL DIGITAL WEEK (Цифрова Седмица) 25-31 март 2019 г.

Библиотеката в Добрич се включва в Европейската кампания Цифрова седмица

От 25 до 31 март 2019 г. библиотеката организира информационна кампания на тема "Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез развитие на умения в киберсигурността”.
На 27 март, от 12.15 ч. в библиотеката ще се проведе информационен ден на тема „Умения за киберсигурност” с ученици от 8д клас на ЕГ „Гео Милев”. Учениците ще бъдат запознати с възможните заплахи в киберпространството, киберпрестъпност и наказания, предвидени от Закона за киберсигурност, както и аспектите на киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет - правила за кибирсигурност, създаване на сигурни пароли и тяхната защита.

От 25 до 31 март 2019 г. във секторите за обслужване на ползватели ще бъдат предоставяни информационни материали, свързани с киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет.

Паневропейската ALL DIGITAL Week (Цифрова Седмица) e ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използване на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Над 100 000 европейски граждани всяка година участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици. От 25 до 31 март 2019 г. кампанията призовава гражданите на Европа да предприемат активни стъпки, за да разберат и да се възползват от цифровата трансформация, чрез придобиване на нова медийна грамотност, цифрови умения и да развият адаптивното си мислене.

"Цифровата Седмица" цели да даде на хората инструменти и подходи за повишаване на техните цифрови умения и да им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения. Основните теми на All digital week 2019 са насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност, изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност и повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите цифрови работни места.

В основата на тези теми ще бъдат редица събития и дейности, обхващащи разнообразни теми - от цифровата грамотност и дигиталното гражданство до кодирането и STEM (наука, технология, инженерство и математика) уменията за обществото.