КЗП с колективен иск срещу Глобул

В изпълнение на Определение на Софийски градски съд, гражданска колегия, І отделение, 6 състав, по гр. дело №58/2011г.

КЗП с колективен иск срещу Глобул

Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във вр. с чл.382, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Космо България Мобайл” ЕАД, с който към съда е отправено искане


 

1. Да бъде задължен операторът да преустанови прилагането на нелоялната търговска практика (НТП), изразяваща се в това, че в информацията на Интернет страницата на оператора се съдържа обещание към потребителите за „неограничен” мобилен интернет чрез абонаментните програми Globul Web&Talk, въпреки че е налице ограничение в количеството на интернет трафика след изчерпване на първоначално определеното количество МВ по избраната абонаментна програма.

2. Да се постанови забрана, касаеща бъдещото прилагане на НТП.
 
В едномесечен срок от 26.07.2011г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.