Над милион за текущ ремонт и поддържане на РПМ в област Добрич от началото на 2011 г.

Областно Пътно Управление - Добрич е усвоило от началото на годината почти 1 886 000 лв. От тях близо 785 000 лв. са свързани с дейности по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в областта, като са изразходвани до края на месец март.

Над милион за текущ ремонт и поддържане на РПМ в област Добрич от началото на 2011 г.

Останалите  средства в размер на 1 100 550 лв. са използвани за текущ ремонт и поддържане. Асфалтирани са 26 565 кв.м. дупки на 280 км републикански пътища в областта. Критериите за избор на пътища за текущ ремонт и поддържане са състояние на настилката, пътна безопасност, обществена значимост, клас на пътя и категория на движението. За тази дейност са изразходвани 685 100 лв. Тази година е извършен ремонт на три моста и един водосток. Поставена е нова или е ремонтирана 460 м. стоманена предпазна ограда, на обща стойност 26 400 лв. За подновяване на вертикалната сигнализация в областта са платени 41 100 лв.


 

Сред по-мащабните пера при поддържане на републиканските пътища в областта са машинното и  ръчно косене, както й изсичането на храсти. Извършено е ръчно косенe на 190 дка, машинно на 2850 дка и изсичане на храсти на обща площ 22 000 кв.м. Средствата, отделени за почистване на окопи и отводнителни съоръжения възлизат на близо 30 000 лв. Подравнени са почти 55 000 кв.м. банкети, извършено е профилиране и попълване на 285 куб.м. банкети.

 

На територията на областта се работи по два ЛОТ-а по проект “Транзитни пътища V”. В рамките на ЛОТ 20  се извършва рехабилитация на път II-71 Силистра - Добрич. ЛОТ 21 включва рехабилитация на две отсечки: по път I -9 от км 0+000 до км 46+802 и по път III-901 Шабла – Тюленово – Каварна от км 3+600 до км 29+700.