Община Тервел ще кандидатства за финансиране пред фонд "Социална закрила" за фестивала "Златна възраст"

За пети път в него ще се изявят домуващи в Домове за стари хора от страната

Община Тервел ще кандидатства за финансиране пред фонд "Социална закрила" за фестивала "Златна възраст"

Докладна записка за даване на съгласие Община Тервел да кандидатства пред фонд "Социална закрила" за финансиране на проектно предложение "Фестивал "Златна възраст" - нашият начин да общуваме" ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът инж. Живко Георгиев. Максималният размер, за който може да се кандидатства, е 8 000 лева. Фондът осигурява 90 процента от финансирането, а собственият принос на Община Тервел ще е 10 на сто. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 31 май.

Първото издание на фестивала "Златна възраст" е през октомври 2015 година, през тази ще се проведе за пети път, се посочва в докладната. Инициативата за създаването му е на домуващите в Дома за стари хора в село Полковник Савово, подкрепена е от Община Тервел. В проявата се представят групи и индивидуални изпълнители от домове да стари хора в страната. Всяка година участниците се увеличават, в регламента се въвеждат нови жанрове и категории изкуства.

"Домуващите са обединени от идеята да надградят фестивала с по-атрактивен сценарий и сценичен декор, както и да създадат паметен кът за него в Дома за стари хора в село Полковник Савово", се посочва в докладната записка.