Община Добрич: Осигурете достъп до пощенските кутии за получаване на съобщения за данъците

Достъпът е необходим за осигуряване на защита на личните данни

Община Добрич: Осигурете достъп до пощенските кутии за получаване на съобщения за данъците

Предстои изпращане на съобщения на задължените лица с дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019-а и недобори за предходните години, съобщават от Община Добрич. От там допълват, че за осигуряване на защитата на личните данни гражданите трябва да осигурят достъп до пощенските си кутии. Те трябва да са в добро състояние и заключени и на тях да са означени името на лицето и/ или фамилията на семейството и номерът на апартамента.


Доставянето на съобщенията ще се извърши от „Български пощи“ ЕАД. С цел защита на личните данни на задължените лица Общината е постигнала  договореност съобщения да не бъдат доставяни на къщи, които нямат пощенска кутия на входните врати, във входове, в които не е осигурен достъп на пощенски служител, както и в такива, които имат обща пощенска кутия и/ или процеп на входната врата за получаване на кореспонденция. В пощенски кутии с липсващи вратички и във входове, в които няма пощенски кутии съобщения също няма да бъдат доставяни.