Свободни работни места в Добрич на 20 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 20 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)  1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше /Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство), Език - Английски  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Общ работник, Образование - Начално, Без образование  4

Гробар, Образование - Начално, Без образование  1

Гладач, Образование - Начално, Основно  5

Общ работник,Образование -  Начално, Основно 3

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално, Основно, Средно  5

Шивач,Образование - Основно  4

Гладач, Образование - Основно  1

Получател, товари, Образование - Основно  2

Готвач, Образование - Основно (Готвач), Средно (Готвач)  4

Сезонен работник, горското стопанство, Образование - Основно, Без образование  3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно, Начално  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно, Начално  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно, Средно  2

Шивач, обувки, Образование - Основно, Средно  3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно  3

Помощник-готвач, Образование - Основно, Средно  4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно, Средно  3

Майстор-готвач, Образование - Основно, Средно  2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно, Средно (водач "В" категория)  1

Администратор, хотел, Образование - Полувисше, Език - Английски  3

Обслужващ, магазин, Образование - Средно  3

Санитар, Образование - Средно  1

Водопроводчик, поддръжка, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски  3

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно  7

Координатор, Образование - Средно, Език - Английски  1

Сервитьор, Образование - Средно  10

Сервитьор, Образование - Средно  10

Работник, кухня, Образование - Средно  8

Камериер/камериерка, Образование - Средно  8

Сараф, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  15

Готвач, Образование - Средно  2

Началник, склад, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  1

Технически изпълнител, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  1

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач), Основно (Готвач)  2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)  7

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)  15

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство), Език - Английски  4

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)  2

Огняр, Образование - Средно (Огняр)  1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист), Висше / Терапия и рехабилитация  4

Инспектор, услуги, Образование - Средно /Икономически науки, Висше / Икономически науки  3

Шофьор, автокран, Образование - Средно /Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)  1

Помощник-възпитател, Образование - Средно /Счетоводство и данъчно облагане  1

Фризьор, Образование - Средно /Фризьорски и козметични услуги  2

Сладкар, Образование - Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4

Помощник-готвач, Образование - Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  8

Търговски сътрудник, Образование - Средно, Висше  1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно, Висше, Език - Немски  5

Гладач, ютия, Образование - Средно, Начално, Основно  4

Шивач, Образование - Средно, Основно  5

Готвач, Образование - Средно, Основно  1

Общ работник, Образование - Средно, Основно  1

Работник, озеленяване, Образование - Средно, Основно  26

Готвач, Образование - Средно, Основно  2

Заварчик, Образование - Средно, Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно, Основно  2

Запойчик, Образование - Средно, Основно  2

Помощник-готвач, Образование - Средно, Основно (Пом. готвач)  1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно  1

Портиер, Образование - Основно, Средно  2

Шофьор, линейка, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно, Основно  3

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно, Начално  22