СУ „П. Р. Славейков” ще е домакин на областния кръг на „Европейско кенгуру”

Домакин на областния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру” ще бъде СУ „П. Р. Славейков” в Добрич.

СУ „П. Р. Славейков” ще е домакин на областния кръг на „Европейско кенгуру”

Той ще се проведе на 23 март от 11 до 12.30 часа.

Състезанието се организира за ученици от I до XII клас и е без такса за участие. Времето за работа е 90 минути. Задачите са общо 26, първите 24  са тестови. Всяка има по пет избираеми отговора, от които само един е верният. Има и 2 задачи (с номера 25 и 26), които изискват кратък свободен отговор.Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, като всяка от тях се оценява независимо от двама оценители. Максималният брой точки е 100.

За участие в областния кръг на „Европейско кенгуру” се подават заявление и декларация за публикуване на резултатите и личните данни (по образец) в секретариата на СУ „П. Р. Славейков” (II етаж) до 18 март.

Протоколът с резултатите на явилите се ученици ще бъде публикуван на 26 март.