Поставиха камери за виденаблюдение на 25 места в Добрич

През втората половина на 2018 година на 25 различни места в Добрич са поставени камери за видеонаблюдение, съобщи кметът Йордан Йорданов.

Поставиха камери за виденаблюдение на 25 места в Добрич

Той припомни, че това е ангажимент, който е бил поет от местната власт от началото на мандата. Предвид големите разходи на Община Добрич обаче и нуждата от огромен финансов ресурс за проекта за видеонаблюдение, възлизащ на 2.5 милиона лева, до този момент тя не е имала възможността да го реализира. 

Дейността по поставянето на камерите, които са с голяма резолюция, е съвместна с „Добруджа кабел”. За тази услуга Общината заплаща само наем на фирмата. Точките, където са монтирани съоръженията за видеонаблюдение, са от проекта на Общината. Достъп до камерите имат служители на ОД на МВР и дежурните в кметството. „Ако в даден момент се случи нещо, те могат да реагират на създадената ситуация“, посочи градоначалникът.

„Смятаме го за добра практика и ще продължим, като плануваме до края на годината на още минимум 15 до 20 точки да бъдат поставени камери”, допълни Йордан Йорданов.


Снимката е илюстративна