До 29 март се подават заявления за хуманно отношение към птици и свине

До 29 март в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се подават заявленията от животновъди за хуманно отношение към птици и свине. Приемът започна от днес.

До 29 март се подават заявления за хуманно отношение към птици и свине

Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г.  по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е 34. 560 млн. лв., а изплащането на помощите ще започне от 15 април 2019г.


Допустими за подпомагане в категория птици ще бъдат  кокошки- носачки, родители от кокошия вид, бройлери един оборот, пуйки за угояване, гъски; патици един оборот.

Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;

Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид (месодаен и яйценосен тип);

Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт, като това включва само за доставки до кланицата;

Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 %, чрез добавяне в постелята на силикатни минерали. Мярката се прилага само за бройлери.

Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ е също до 29 март. Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.

Документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2019 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2019 година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Бюджетът предвиден  по схемата е 33 млн. лева.