Нови заявления за саниране се приемат в Община Добрич

Актуализация на Инвестиционната програма на Добрич се извършва в момента, съобщи зам.-кметът Росица Йорданова.

Нови заявления за саниране се приемат в Община Добрич

Във връзка с това на страницата на Общината е публикувана покана до гражданите за подаване на заявления за финансов интерес и финансова помощ по отношение на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Йорданова припомни, че на 12 март, при голям интерес,  по темата се проведе информационна кампания.

Срокът за подаване на заявленията е 30 април. Зам.-кметът отново посочи  кои са допустимите сгради по националната програма: многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 година, с не повече от 35 самостоятелни обекта, касаещи индустриалния способ - т. нар. едропанелно жилищно строителство, пакетоповдигащи плочи, едропанелен кофраж. Росица Йорданова обърна внимание, че заявленията трябва да бъдат подадени за целите сгради.

След изтичането на срока работна комисия ще оцени заявленията по допустимост и ще ги класира съобразно критериите, които са идентични с тези от предходната кампания за прием през 2016 година. След оценката Общината ще подаде фишове, които ще бъдат вписани в приоритет „Енергийна ефективност” на Инвестиционната програма.

„Предстои оценка на всички инвестиционни програми в страната и съобразно свободния ресурс и приоритетите, по които можем да кандидатстваме – Социална инфраструктура, Културна инфраструктура и Енергийна ефективност, ние ще направим своето проектно предложение”, каза Йорданова. Тя предполага, че и при тази кампания, ще бъдат включени 11 сгради.