Нов проект за крепостта Залдапа внесе в Министерството на културата Община Крушари

Втори проект за дейности по консервация и реставрация в крепостта Залдапа внесе Община Крушари в Министерството на културата.

Нов проект за крепостта Залдапа внесе в Министерството на културата Община Крушари

Предвиждат се дейности в Епископска базилика №3, крипти в базилики №3 и №4 и епископска резиденция.


Новият проект е естествено продължение на проучването на крепостта, което се извършва вече над пет години. В експертните дейности по разкриване на античния град са ангажирани български, канадски и френски археолози, студенти от България и Канада.

През 2018 година отново по проект бе изградена защитна покривна конструкция, която да предпази и ограничи влиянието на атмосферните условия върху направените до момента разкопки.


В новия проект, чиято стойност надхвърля 340 000 лв., са включени дейности, свързани с консервация и реставрация на основите на епископската базилика, консервационни надзиждания и реставрационни изграждания, които освен опазване на оригиналните зидарии и моделиране на силуетите ще позволят контролиран достъп на посетителите до атрактивните артефакти.

Проектното предложение на Община Крушари е с висока добавена стойност за развитието на туризма за целия регион, посочват от там. Античната крепост Залдапа като обект с национално значение има изключителен потенциал за атрактивна туристическа дестинация. Социализираният обект ще привлече нови туристи, още повече, че проектът е тематично, идейно и концептуално обвързан с изградения Лапидарум в общинския център Крушари, в който са изложени интересни артефакти от крепостта, както и изработеният специално по проекта неин макет. 

Залдапа  е обявена за групова археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение” със заповед на министъра на културата  през 2015 година. С решение на Министерски съвет от 2016 година обектът е предоставен на Община Крушари за безвъзмездно управление за срок от 10 години.