Фирми отказват да участват в проучване за нуждата им от кадри

Има фирми от Добричка област, които са от представителна извадка на Агенцията по заетостта /АЗ/, но отказват да попълнят неин анкетен формуляр.

Фирми отказват да участват в проучване за нуждата им от кадри

Това съобщи Жанета Белчева от дирекция „Бюро по труда“ на заседание на работната група, ангажирана с провеждане на стартиралото анкетно проучване сред работодателите в страната за нуждата им от кадри. Тя припомни, че общо за областта са посочени 76 работодатели от различни икономически дейности, както и резерви. До момента анкетни карти са попълнили 51 от фирмите, а 18 са отказали участие в проучването. От ДБТ очакват до край на допитването – 22 март, анкетата да бъде попълнена от още 7 работодатели.
В състава на работната група са включени представители на синдикални организация, работодателски организация, общини и дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/. Работната среща бе председателствана от заместник областния управител Живко Желязков, участие взе и Красимир Николов. 

В хода на дискусията членовете на работната група решиха на заседание на Областна комисия по заетост, заедно с обобщените резултати от проучването, да внесат отново предложение за оптимизиране на анкетата и даване на възможност представителната извадка от работодатели по различните икономически дейности да се подбира на регионално ниво, за да има проучването по-обективен характер.

Участие в анкетното проучване за нуждата от кадри могат да вземат и работодатели, които не попадат в представителната извадка за област Добрич на Агенцията по заетост. Изготвеният формуляр може да се попълва до 22 март - http://survey.az.government.bg/index.php/535847.