В Област Добрич 23% са ходили на профилактичен преглед

За първото полугодие на 2011 г. 23% от здравноосигурените лица в област Добрич са извършили годишен профилактичен преглед. По закон тези прегледи са задължителни и дори при неявяване е предвидена глоба, която обаче засега не се налага на гражданите. Какво включват задължителните за годината профилактични прегледи и доколко жителите на областта са ги извършили досега, потърсихме информация от РЗОК - Добрич.

В Област Добрич 23% са ходили на профилактичен преглед

Годишните профилактични прегледи за лица над 18 год. включват:
- изчисляване на индекс на телесна маса;
- оценка на психичен статус;
- електрокардиограма;
- изследване на урина с тест-ленти;
- изследване острота на зрение;
- измерване на артериално налягане.
 При наличие на рискови фактори се определя ниво на кръвна захар. През определени периоди от време са предвидени изследвания за различните възрастови групи:
- мануално изследване на млечни жлези при жени над 35г;
- веднъж на 5 години изследване на холестерол и триглицериди, пълна кръвна картина
    

От началото на 2011 г. в рамките на профилактичния преглед са включени мамография /веднъж на 2 години/ за жени мужда 50 и 69 г. и тест PSA тест за рак на простатата при мъже над 50 год./веднъж на 2години/.

 

Всеки личен лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение информация за това какво включват профилактичните прегледи и изследвания за лицата над 18 години и колко често се правят те.

 

Общият брой на здравноосигурените лица в област Добрич е 155 740 души. 122 256 са лицата над 18-годишна възраст. До края на месец Юни  билзо 23% от тях или 27 799 души са извършили задължителните за годината профилактични прегледи, съобщиха за Добрич Онлайн от РЗОК - Добрич.

Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай, че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести. За първите шест месеца на годината във възрастовата група деца от 0 до 1г. са извършени – 7546 профилактични прегледа; от 1 до 2 год. – 3075 прегледа; от 2 до 7год. – 7192прегледа; от 7 до 18год. – 5194 прегледа, съобщиха от здравната каса в Добрич.


Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология. По данни от предходните шест месеца в област Добрич 651 са прегледите по програма „Майчино здравеопазване”, извършени от специалисти акушер-гинеколози.