Почистиха банкета по пътя между селата Красен и Житен

Натовареността на петкилометровия участък през топлите месеци от годината наложи почистването му

Почистиха банкета по пътя между селата Красен и Житен

Няколко дни усилена работа бяха необходими на фирмата-изпълнител, за да почисти пътя между селата Красен и Житен. Участъкът, който е част от общинската пътна мрежа, поема движението от и за селата Красен, Росица и Росен, които през топлите месеци посрещат много хора, притежаващи къщи в региона.
Хубавото време позволи да бъде премахната буйната растителност, която създаваше потенциална опасност за движението. Заедно с това бяха премахнати надвиснали на пътя клони и дървета. Така след акцията отсечката ще може да се поддържа от специализираната общинска техника за почистване на банкети, закупена през миналата година.

Един от основните приоритети в дейността на община Генерал Тошево през този период на годината е превенцията на пътния риск и минимизиране опасността от бедствени или аварийни ситуации. В тази връзка през последните години поетапно с общински средства се почистват общинските пътища, водосборните дерета и терените с висок процент на риск за жителите в населените места.