Свободни работни места в Добрич на 7 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 7 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/магистър - професионално направление - "Социални, стопански, правни науки")     1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше (зооинжинерство)     1

Лаборант, бактериология, Образование - Висше / Биология и биохимия,Средно / Биология и биохимия     1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)     1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше / Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство)     1

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Технолог, химик, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър),Средно / Химични продукти и  технологии     1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    1

Общ работник, Образование - Начално,Основно    3

Гладач, Образование - Начално,Основно     5

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно    5

Шивач, Образование - Основно   4

Гладач, Образование - Основно    1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно     5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно    2

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)    5

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно   20

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално    2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно    5

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно    1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Средно (водач"В" категория)     1

Организатор, производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1

Сервитьор, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно    14

Санитар, Образование - Средно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     15

Рецепционист, хотел, Образование - Средно     8

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно     1

Работник, кухня, Образование - Средно     15

Касиер, Образование - Средно     5

Сервитьор, Образование - Средно     20

Сервитьор, Образование - Средно     20

Сервитьор, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно   1

Координатор, Образование - Средно   1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно    2

Автомонтьор, Образование - Средно    1

Отчетник, измервателни уреди, Образование - Средно     1

Барман, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно    1

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (ВиК)     1

Горски стражар, Образование - Средно (Горско стопанство)    1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Документ за багерист)     1

Заварчик, Образование - Средно (заварчик),Основно (заварчик)      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)     7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     15

Шлосер, Образование - Средно (Шлосер),Основно (Шлосер)     1

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар, фрезист ),Основно (стругар, фрезист )    1

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)     1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    5

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     8

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     4

Пиколо, Образование - Средно,Основно     5

Шивач, Образование - Средно,Основно     1

Барман, Образование - Средно,Основно    5

Шивач, Образование - Средно,Основно    5

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно      1

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно    2