Свободни работни места в Добрич на 6 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 6 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/магистър - професионално направление - "Социални, стопански, правни науки")1

Лаборант, бактериология, Образование - Висше / Биология и биохимия,Средно / Биология и биохимия1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)1

Директор, музей/галерияВисше / Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство)1

Лекар, Образование - Висше / Медицина6

Технолог, химик, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър),Средно / Химични продукти и  технологии1

Гладач, Образование - Начално,Основно5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно1

Общ работник, Образование -Начално,Основно3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно2

Гладач, Образование - Основно1

Шивач, Образование - Основно4

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)5

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно20

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно5

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Средно (водач"В" категория)1

Организатор, производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Касиер, Образование - Средно5

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно14

Санитар, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Средно15

Сервитьор, Образование - Средно20

Сервитьор, Образование - Средно20

Продавач-консултант, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно1

Работник, кухня, Образование - Средно15

Рецепционист, хотел, Образование - Средно8

Сервитьор, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно1

Автомонтьор, Образование - Средно1

СервитьорСредно1

Отчетник, измервателни уреди, Образование - Средно1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно2

Барман, Образование - Средно1

КоординаторСредно1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (ВиК)1

Горски стражар, Образование - Средно (Горско стопанство)1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Документ за багерист)1

ЗаварчикСредно (заварчик),Основно (заварчик)1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)7

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)15

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)4

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар, фрезист ),Основно (стругар, фрезист )1

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг8

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг4

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно1

Пиколо, Образование - Средно,Основно5

Шивач, Образование - Средно,Основно1

Шивач, Образование - Средно,Основно5

Барман, Образование - Средно,Основно5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно2