Иво Пенчев остава председател на Общинския съвет на Добрич

С таен вот общинските съветници на Добрич гласуваха против предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет и избор на нов председател.

Иво Пенчев остава председател на Общинския съвет на Добрич

От присъстващите 37 съветници „за” прекратяване правомощията на Иво Пенчев гласуваха 9, „против” – 25, а трима бяха „въздържал се”.

Иво Пенчев благодари за гласуваното доверие. Той посочи, че този епизод е забравен и ОбС продължава да работи в дух на толерантност и разбирателство.

Докладната записка с предложението за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС и избор на нов бе на общинските съветници от БСП Мая Димитрова, Боян Саркизов, Светлин Колев, арх. Емилия Добрева, Георги Георгиев и Галин Иванов. Според посочените от тях мотиви председателят на ОбС Иво Пенчев си позволява да манипулира местния парламент при вземане на решения, като се възползва от възможността да прави реплики, дуплики, да налага личното си мнение или това на групата чрез многократни и извън правилника изказвания.


”Конкретен повод е поведението му във връзка с инициирането на първата извънредна сесия за вземане на решение за поемане на общински дълг за финансиране довършването на блок „Добрич“. Председателят се опита да осуети насрочването й, след което се включи в списъка с желаещите извънредна сесия”, пишат в докладната съветниците от БСП. Според друг техен мотив по време на гласуването на извънредната сесия Иво Пенчев е проявил безотговорност, като не гласувал въобще, макар че в комисии е направил предложение във връзка с разходването на средствата за инфраструктура около блок „Добрич” и в централна градска част, което предложение вносителят приел.

С цялостното си поведение Иво Пенчев показва липса на критичност, диалогичност и нежелание да изпълнява функциите си като председател, възложени му от ОбС, посочват съветниците от БСП.

Допълнителен мотив към исканото предсрочно освобождаване на председателя на ОбС добави общинският съветник от Реформаторски блок Михаел Игнатов. Той е за необявяването на конкурс за обществен посредник от Иво Пенчев от избирането му за председател на ОбС до момента.