ОбС отложи за следващото си заседание приемането на нов Правилник за дейността на омбудсмана

За заседанието си през март Общинският съвет отложи приемането на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Добрич.

ОбС отложи за следващото си заседание приемането на нов Правилник за дейността на омбудсмана

Предложението относно отмяна на сега действащия правилник и приемането на нов бе направено от общинските съветници Михаел Игнатов, Мая Димитрова, Атанас Атанасов и Нежля Ганева. Михаел Игнатов посочи, че основната цел, която ще бъде постигната с приемането на предложения изцяло нов правилник, е да се предостави възможността избраният обществен посредник да бъде именно посредник между гражданите и администрацията, търсейки справедливи и компромисни варианти на проблемите, а не да бъде защитник на едната страна срещу другата и така да възпроизвежда нагласата за противопоставяне, наследена и битуваща в обществото. Според общински съветници в настоящия правилник е създадено ограничение на правата им да получат информираност и да направят мотивиран избор по отношение на кандидати за обществен посредник.

Предложението за отлагане на гласуването на новия правилник за следващото заседание на ОбС направи общинският съветник Милко Пенчев. По думите му не става ясно каква е необходимостта от премахването на сега действащия правилник, липсва яснота дали новото предложение съответства на европейското законодателство, не са посочени очаквани резултати.

За отлагане на решението гласуваха 25 от присъстващите 38 общински съветници, против бяха 8, а 5 се въздържаха.