Близо 500 безработни са постъпили на работа през януари в област Добрич

На работа през януари 2019 г. в област Добрич са постъпили 496 безработни лица.

Близо 500 безработни са постъпили на работа през януари в област Добрич

Над 90% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 65 младежи на възраст до 29 години, както и 92 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През януари 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 413 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 365 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (132). Следват държавно управление (61), селско стопанство (45), хотелиерство и ресторантьорство (23), търговия (20). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 48 работни места.

Равнището на безработица в Добричка област през януари 2019 г. е 6,9%1. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5536, с 1241 лица по-малко спрямо януари предходната година. В сравнение с декември 2018г. се отчита ръст от 0,4 процентни пункта в равнището на безработица. Този ръст е типичен за началото на година и е в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. също е отчетено увеличение с 0,4 процентни пункта.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2124. Равнището на безработица в града е 4,7% при 5,7% за първия месец на 2018 г., с 1,0 процентен пункт по-ниско. В сравнение с декември 2018г. се отчита ръст от 0,3 процентни пункта.