Най-голямо количество зърно е събрано в Област Добрич

Приключва жътвената кампания на пшеница в страната, съобщава сайтът на Министерство на земеделието и храните. По информация на Областните дирекции „Земеделие”, до момента са ожънати 99,4% от площите или са реколтирани 10,5 млн. дка. Отчетеният среден добив за страната е в размер на 406 кг/дка, като този показател за 2010 г. е бил 360 кг/дка. Общо произведеното количество зърно по предварителни данни е в размер на 4,25 млн. тона, като производството от предходната година е било 4,09 млн. тона.

Най-голямо количество зърно е събрано в Област Добрич

С най-висок дял в общо произведеното количество пшеница до момента, са областите: Добрич – 525 693 т, Плевен - 389 647 т, Велико Търново – 256 089 т, Варна – 252 167 т, Русе – 250 451 т.

С най-високи средни добиви са областите: Силистра – 489 кг/дка, Добрич – 472 кг/дка, Разград – 465 кг/дка, Плевен – 464 кг/дка, Варна – 441 кг/дка Русе – 439 кг/дка, Търговище – 415 кг/дка, Враца – 406 кг/дка, В. Търново – 404 кг/дка и др.

Отчетени са по места щети от градушки, за което са издадени или се издават констативни протоколи. Напълно пропадналите площи, които не са реколтирани са в размер на 8 970 дка.

Национална служба по зърното, отбелязва, че настоящата  реколта от пшеницата е с много високи хлебопекарни качества. Качествената пшеница тази година е с около 30% повече спрямо 2010 г. и достига 53% от цялата реколта, съобщава сайтът на МЗХ. 

Припомняме, че в област Добрич вече са пожънати 100% от нивите с пшеница.