Днес се открива ловният сезон за пернат дивеч

По предварителни прогнози около 50 000 ловци в страната ще излязат да ловуват.

Днес се открива ловният сезон за пернат дивеч
Ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина се открива днес (13.08.2011 г.). По предварителни прогнози около 50 000 ловци в страната ще излязат да ловуват.

Ловуването се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства за ловностопанските райони. Те могат също да бъдат издадени от специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район. В разрешението за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Нормативите за откриването на този ловен сезон са: за пъдпъдък могат да се отстрелят не повече от 15 бройки, на гривек, гълъби, гургулици, гугутки не повече от 10 бройки, на горски бекас и обикновена бекасина – не повече от 10 бройки.