Община Добрич отчита добро изпълнение на собствените приходи

Към края на месец юли Община Добрич отчита изпълнение на собствените приходи в размер на 65,81% от заложеното в годишния бюджет.

Община Добрич отчита добро изпълнение на собствените приходи

На последната сесия на общинския съвет Бюджет 2011 бе актуализиран и бе увеличен с 676 000 лева. 

За първите 7 месеца на годината данъчните приходи на общината са изпълнени на 69,49%, а неданъчните - на 63,55%.

 

С 2 474 000 лева повече са собствените приходи на Община Добрич за първите 7 месеца на 2011 година в сравнение със същия период на изминалата година, съобщи зам. кметът Иван Колев. С 968 000 лева повече са данъчните приходи, а с 1 506 000 лева неданъчните.

 

За тази година вече е преизпълнен заложеният приход на общината от продажба на земя - 124% изпълнение. Данъкът при придобиване на имущество е изпълнен на 94%, такса битови отпадъци - на 77%, данък върху недвижими имоти - на 73%.

 

При тези темпове на изпълнение на собствените приходи на някоя от предстоящите сесии на общинския съвет до края на годината може да се гласува и нова актуализация на бюджета и да се предвидят допълнителни разходи, обясни още зам. кметът на Добрич Иван Колев.