КЗК разследва Лукойл за монопол

Комисията за защита на конкуренцията проверява "Лукойл" за антиконкурентни споразумения и злоупотреба с господстващо положение. Образувано е производство за установяване на евентуално извършени нарушения на антимонополния закон.

КЗК разследва Лукойл за монопол
Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни споразумения от страна на „Лукойл България", съобщиха от антимонополния орган. Приет е секторен анализ на конкурентната среда на производството и реализацията на бензин и дизелово гориво, при който са открити проблеми в две основни насоки.

От една страна, се забелязва сходно движение на цените на едро, което би могло да е следствие от наличието на забранено споразумение или съгласувана практика между участници на пазара. От друга страна, изследвани бяха договорните отношения между „Лукойл България" ЕООД и неговите контрагенти - търговци на едро, където загриженост будят определени договорни условия и прилагани търговски практики, които могат да доведат до затваряне на пазара", информират антимонополистите.

Образувано е производство за установяване на евентуално извършени нарушения на антимонополния закон.

Комисията отчита, че поведението на предприятията на пазара може да засегне търговията между държавите членки на ЕС, поради което производството ще бъде водено и по отношение на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

КЗК ще информира Европейската комисия за започналото производство, както и останалите органи за защита на конкуренцията на държавите членки чрез европейската мрежа по конкуренция. Комисията е информирала и министър Дянков за предприемането на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.