Приключва жътвата на пшеница в страната

Произведеното количество зърно към момента е 3,5 млн. тона.

Приключва жътвата на пшеница в страната

При среден добив от 470 кг от декар приключва жътвата на пшеница в страната. Произведеното количество зърно към момента е 3,5 млн. тона, при общ добив за 2010 г. от 3,9 млн. тона, съобщиха експерти от дирекция "Растениевъдство" на Министерството на земеделието и храните, цитирани от БТА.

Към момента са ожънати 80 на сто от площите, засети с пшеница или реколтирани са площи в размер на 8 517 000 дка от общо засети 10 535 120 дка. Отчетеният среден добив от 407 кг./дка е по-висок от миналогодишния - от 360 кг/дка. С относително най-висок дял в общо произведеното количество пшеница до момента са областите: Добрич - 352 416 т., Плевен - 273 664 т., Велико Търново - 232 357 т. и Разград - 228 043 т. 

Традиционно най-ниски са добивите в областите: Кърджали - 1 037 т., Благоевград - 4 569 т., София-град - 8 031 тона.

Тази тенденция е предопределена от редица фактори - тип на почвите, пригодност за отглеждане на пшеница, структура на земеделските стопанства, обясняват специалистите. Най-нисък среден добив от декар до момента е отчетен в Кърджали - 238 кг/дка. От началото до средата на юни падналите на много места в страната валежи благоприятстваха наливането на зърното.

Високите дневни температури през второто и трето десетдневие на предходния месец ускориха процесите на узряване при културите, обясняват експертите. От интензивните валежи и бурите на някои места посевите са полегнали, което според тях допълнително ще забави прибирането на зърното. Падналите градушки в отделни райони на страната са нанесли сериозни щети на земеделските култури, които се установяват с протоколи при напълно унищожени посеви.

Качеството на зърното обаче е по-добро от миналогодишното, категорични са експертите. Прогнозата направи и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов още при откриването на жътвата тази година. По думите му ще имаме повече пшеница, която става за хубав български хляб. Очакванията на министъра са за над 3,9 милиона тона пшеница.