Проект на "Добруджанско аграрно и бизнес училище" ще се бори с безработицата в Добруджа

На пресконференция днес, организирана от Сдружение "Добруджанско аграрно и бизнес училище", в сградата на Висше училище Международен колеж бяха представени основните дейности на проект, който ще подпомогне за справянето с безработицата в региона на Добруджа, в България и Румъния.

Проект на "Добруджанско аграрно и бизнес училище" ще се бори с безработицата в Добруджа

Част от предвидените активности включват създаване на специална Агенция за българо – румънско професионално сътрудничество, предоставяща специализирани обучителни услуги в полза на пазара, както и сътрудничество за намиране на работни позиции в стратегическите за региона на Добруджа – туризъм и земеделие. Освен това в проекта са заложени и Проучване и анализ възможностите за алтернативна заетост в региона; Създаване на специализирани безплатни обучителни услуги – 45 ученици и студенти ще преминат през курсове за повишаване на квалификацията, както и обучения на предприемачи, които ще ги провокират да инвестират в стажантски програми и нова работна сила.     

„Сдружението Добруджанско аграрно и бизнес училище (ДАБУ) бе създадено преди 7 години, за да разработи и разкрие Добруджански аграрен университет, проектът за новото земеделско висше училище в Добрич беше акредитиран, но така и не бе гласуван в НС. Вие сами виждате, че въпреки това, ДАБУ развива много дейности, свързани с проекти.” – каза при откриването на конференцията, главният домакин на събитието – доц. Тодор Радев - ректор на ВУМК - Добрич.     

 

Проектът е съвместна българо – румънска инициатива на Сдруженията „ДАБУ” и „Маре Нострум” – Румъния и е насочен към преодоляване на основните проблеми в най-динамично развиващите се икономически отрасли в трансграничния регион: туризъм, търговия, земеделие. Новото начинание на ДАБУ се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  

 

Проектът ще позволи участие на всички заинтересовани лица, както и достъп за получаване и ползване на всички създадени продукти.