Каварна спечели проект за 2,2 милиона лева

Каварна е сред десетте общини, спечелили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Проектът „Яйлата – античната врата на Добруджа” е на обща стойност 2 213 333,58 лева, от които 2 131 218,90 лв. са безвъзмездни, а 82 114,68 лв. са средства от бюджета на общината.

Каварна спечели проект за 2,2 милиона лева

Продължителността на проекта е 24 месеца и по него предстои да бъде направена реставрация и частична реинтеграция на Ранновизантийска крепост в местността „Яйлата”, както и аварийно укрепване на Скална църква „Св. Св. Константин и Елена”. 

Част от предвидените дейности по проекта са провеждане на специализирани обучения в областта на туризма и анимацията, рекламиране на създадените туристически продукти, закупуване и поставяне на специална интерактивна туристическа информационна система „Microsoft surface”.