ВМРО алармира за опасностите от проучване и добив на шистов газ в Добруджа

Методът за добиване на шистов газ е също толкова рисков за хората и околната среда, колкото и самото проучване, алармират от ВМРО - Добрич. Технологията изисква забиване на сонди на дълбочина от 2 до 4 км., след което чрез хидравличен удар с вода и стотици химикали се разрушават шистовите скали, за да се освободи газът. Няма технология, която да дава решение за канализирането и усвояването на цялото количество освободен газ. Така немалка част от него се разпространява свободно заедно с химикалите, чрез които е извлечен. Те попадат в подземните води по пътя си към земната повърхност. Химикалите и освободеният газ се абсорбират и в почвата. Така възниква реалната опасност да бъде увредена за десетилетия напред земята на Добруджа – житницата на България, категорични са войводите.

ВМРО алармира за опасностите от проучване и добив на шистов газ в Добруджа

От областната пресслужба на ВМРО - Добрич припомнят, че на заседание на Министерския съвет през юни 2011 г. е взето решение за сключване на договор с компанията “Шеврон” за стартиране на проучване на залежите на шистов газ в Североизточна България. Вече е проявен конкретен интерес към терени в района на Нови пазар. 

В територията, която попада в разрешението за проучване попада изцяло площта на Община град Добрич и изцяло или голяма част от територията на общините Добричка, Тервел, Крушари, Генерал Тошево и Балчик, т.е. по-голяма част от площта на област Добрич. В последните две общини е получено разрешително и за конкретни точки за проучване.

 

Има случаи, в които при добив на шистов газ са предизвикани локални земетресения.

 

Неслучайно Великобритания и Франция преустановиха проучванията за шистов газ.

 

Еквадор осъди за 8,6 млрд. долара същата компания. В повечето държави, където се добива шистов газ, включително и в САЩ,  проучванията се извършват далеч от населени територии и в пустинни или полупустинни райони.


Областният координатор на ВМРО и общински съветник в Добрич Йордан Йорданов депозира днес Искане до областния управител Желязко Желязков по Закона за достъп до обществена информация. ВМРО настоява да бъде оповестено има ли проявен интерес за проучване на залежи на шистов газ в конкретни терени на територията на област Добрич. Ако е заявен интерес – кои са общините, местностите и терените, където ще се извършва проучването? Какви са евентуалните срокове за започване на проучването? ВМРО настоява хората в засегнатите райони да бъдат запознати с рисковете за живота и здравето им и за околната среда при проучване и добив на шистов газ. Един от актуалните въпроси към областния управител е и какви гаранции ще бъдат поискани от инвеститора за опазване на питейната вода, околната среда и почвата и какво ще е взаимодействието с кметовете на общини за извършване на ОВОС в засегнатите райони.


Йордан Йорданов внесе на 19 юли и актуално питане до кмета на община град Добрич във връзка с опасността от заразяване на питейните води в районите, от които се водоснабдява градът ни. Отговор от кмета Детелина Николова очакваме на утрешната сесия на Общинския съвет.