Община Добрич осигури средства за почистване на нов участък от река Добричка

Средствата в размер на 380 000 лева се отпускат от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Община Добрич осигури средства за почистване на нов участък от река Добричка

Сумата е преведена на три транша, от които миналата седмица са получени 359 996 лева. Осигуреното финансиране ще бъде използвано за ремонт и почистване на река „Добричка” в участъка от новата облицовка на дере „Сердика” до бул. „25 септември”. 

През месец юни Община Добрич спечели финансиране на мащабен проект, с който предстои сериозна корекция на дерето на река „Добричка”. С финансирането в размер на над 1 милион лева ще бъдат почистени близо 8 км. растителност, наноси, битови и други отпадъци.

 

С двата проекта Община Добрич ще постигне предотвратяване на наводненията и ще осигури защита на живота и имуществото на хората, културните и материалните ценности в град Добрич. С извършените дейности ще се подобри екологичното състояние на района  и ще се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие.