Без завишени норми на електромагнитни полета около 8 станции на мобилни оператори в Добрич

РИОКОЗ – Добрич съвместно с РИОКОЗ – Варна извършиха през трето и четвърто тримесечие мониторинг на източници на електромагнитни полета за 8 базови станции за мобилна комуникация на трите мобилни оператора в гр. Добрич в райони на детски, учебни и лечебни заведения за установяване съответствието със здравните изисквания.

Измервания на стойностите на електромагнитните полета са проведени около следните защитавани обекти – ПГ „Строителство и архитектура”, Детска ясла „Първи юни”, ОУ„Хр. Смирненски”, ПГ по туризъм, ЦДГ № 7, ОУ „Ст. Караджа”, II ДКЦ, Д. ясла №5.


Резултатите от проведеното измерване на стойностите на електромагнитни полета показват, че същите не надвишават пределно-допустимата стойност за населени територии. Експлоатацията на базови станции не създава здравен риск за населението в районите, съобщават от РИОКОЗ – Добрич.